Zwrot podatku z Holandii

Zwrot podatku z Holandii

O zwrot podatku z Holandii może ubiegać się każdy, kto legalnie pracował na terenie owego kraju, a pracodawca odprowadzał zaliczki na rzecz holenderskiego Urzędu Skarbowego. Możliwość złożenia takiego zeznania podatkowego obowiązuje osoby fizyczne, które pracowały na terenie Holandii do 5 lat wstacz, tj. za 2013 rok do grudnia 2018 roku, a za 2018 roku do grudnia 2022 roku.Dawniej podatnik mógł zadeklarować chęć bycia rezydentem podatkowym w Holandii i wpływało to pozytywnie na wynik rozliczenia, jednak teraz dochodzi do tego trochę inaczej. Aby korzystać z przywilejów jako osoba niezameldowana bądź osoba zameldowana na określoną część roku musi spełniać następujące warunki:

-Miejsce zamiesznkania na terenie Unii Europejskiej,
-90% opodatkowanych dochodów w Holandii,
-Wystawione przez określony Urząd Skarbowy zaświadczenie o dochodach.

Na zwrot podatku z zagranicy może liczyć każdy, kto pracował na terenie obcego państwa legalnie. Kwota zwrotu jest zależna od dochodu. Na terenie większości krajów obcych musimy przygotować odpowiednie dokumenty, przede wszystkim rozliczenia okresowe wyznaczane przez pracodawcę – określają one stawkę podatkową i wysokość pensji pracownika.