Zdolność kredytowa

Podczas starania się o kredyt jednym z najistotniejszych czynników mających największy wpływ na to jaką decyzję podejmie bank odnośnie udzielenia nam kredytu jest to jaką mamy zdolność kredytową. Czym jest właściwie zdolność kredytowa? Tym terminem określa się możliwość spłaty otrzymanego kredytu wraz z jego odsetkami. Zatem bank zanim udzieli nam pożyczki musi być pewny, że uda nam się w określonym terminie zwrócić całą kwotę wraz z naliczonymi przez ten czas odsetkami. Głównym kryterium ustalania zdolności kredytowej kredytobiorcy jest jego miesięczny dochód netto. Jest to jednak tylko jeden z wielu czynników mających wpływ na decyzję banku. Oprócz tego kontrolowany jest stan zadłużenia danego klienta. Kredytodawca sprawdza czy ma on jeszcze jakieś inne zobowiązania do spłacenia i jak długo będzie je spłacał. Poddane wnikliwej weryfikacji są także inne comiesięczne wydatki ponoszone przez potencjalnego kredytobiorcę. Tu pod uwagę brany jest między innymi czynsz za mieszkanie, koszt utrzymania samochodu oraz np. opłaty za kursy językowe. Podczas starania się o kredyt ważne jest też to, czy współmałżonek starającego się pracuje i osiąga dochody. Jeżeli jednak jest on jedynym żywicielem rodziny, a do tego ma gromadkę dzieci, to jego zdolność kredytowa gwałtownie maleje.