Windykacja

W przypadku, gdy kredytobiorca ma problemy ze spłatą zaciągniętych zobowiązań prędzej czy później jego wierzyciele mogą stracić cierpliwość. Zazwyczaj kończy się to zatrudnieniem firmy windykacyjnej. Takowe firmy specjalizują się w odzyskiwaniu pieniędzy od nierzetelnych kredytobiorców. Windykacja może przybierać różne formy. Może być ona prowadzona zwłaszcza w początkowym etapie na drodze korespondencyjnej. Sprowadza się to do wysyłania pism ponaglających danego konsumenta do spłaty zadłużenia. W takim piśmie znajduje się kwota, jaką należy zwrócić i opis konsekwencji prawnych związanych z dalszą zwłoką. Kolejnym etapem może być windykacja droga telefoniczną. Jeżeli i to nie odniesie skutków firma windykacyjna może wysłać do dłużnika swojego przedstawiciela, którego zadaniem będzie wyegzekwowanie należności. Jak się okazuje duża część spraw tego typu kończy się polubownie. Zawierane są odpowiednie umowy rozkładające dług na większą ilość rat, dzięki czemu kredytobiorca ma szansę uniknięcia konsekwencji prawnych. Niestety zdarzają się również oporni dłużnicy, którzy za wszelką cenę chcą uniknąć konieczności zwrotu pożyczonych pieniędzy. Tak czy inaczej należy mieć na względzie takie historie, aby przy zaciąganiu kredytów nie posunąć się za daleko.