VSM mapowanie strumienia wartości

VSM mapowanie strumienia wartości

VSM mapowanie strumienia wartości – taka analiza przepływu, w której wyróżniamy czynności dodające wartość oraz marnotractwo. VSM jest skrótem pochodzącym z języka angielskiego oznaczającym „Value Stream Map”. Jest to narzędzie kategorii wizualizacyjnej wykorzystywane do mapowania przepływu w danej firmie. Pozwala na szybką i przejrzystą identyfikację informacji takich jak organizacja procesu, ilość wartości dodanej, straty, informacji uzyskanych, częstotliowości informacji, ilości zasobów ludzkiej i jednostek miary, buforów czasowych oraz materiałowych, taktu procesu.Dzięki VSM jesteśmy w stanie odwzorować mapę stanu obecnego zawierającego wszystkie informacje oraz zależności w danym procesie biznesowym. Ponadto, w czasie tworzenia takiej mapy definiujemy czas przejścia, a więc czas od momentu złożenia zamówienia do momentu zaksięgowania wpłaty. Po stworzenia mapy stanu obecnego, tworzymy mapę stanu przyszłego – w niej zawieramy takie informacje i założenia, które będą satysfakcjonować naszego klienta. Mapę tworzymy przy użyciu kartki papieru oraz ołówka – to całkowicie nam wystarczy. VSM jest jednym z najbardziej popularnych narzędzi wykorzystywanych w celu mapowania strumienia wartości.