Usługi bankowe

Usługi bankowe, to wszystkie usługi finansowe, które oferują nam instytucje, które nazywamy bankami. Do najbardziej powszechnych usług, które oferowane są przez banki niewątpliwie należą rachunki rozliczeniowo-oszczędnościowe oraz wszelkiego rodzaju kredyty i pożyczki. Samych kredytów i pożyczek, które oferowane są przez banki jest kilka, dzięki czemu każdy kredytobiorca może dostosować rodzaj branego kredytu względem siebie. W obrębie usługi dotyczącej rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego znajduje się również pewnego rodzaju forma kredytu, która nazwana jest kredytem odnawialnym. Prócz tego banki oferują również różnego rodzaju lokaty oprocentowane oraz książeczki mieszkaniowe. Lokaty oprocentowane polegają na tym, że klient banku przeznacza określoną kwotę na lokatę. Kwota ta staje się przez pewien czas zamrożona, czyli niedostępna dla klienta, a po tym czasie klient może ją podjąć z określonym w lokacie zyskiem procentowym. Jest to ciekawa forma oszczędzania pieniędzy. Banki jak widzimy dla swoich klientów przygotowują obszerne wachlarze usług, które maja trafić do każdego klienta. Zarówno tego biednego jak i zamożnego. Niektóre banku rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe prowadzą bez żadnych opłat.