Urzędy Pracy przychodzą z pomocą

Urzędy Pracy przychodzą z pomocą

Nie jest to typowy kredyt udzielany przez banki, ale ma bardzo podobną formę. W zależności od danego projektu, dofinansowanie może być nawet czasami bezzwrotne. W związku z tym, że w dalszym ciągu młodych przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy zakładają nową działalność gospodarczą, obowiązują niższe składki ZUS, Urzędy Pracy postanowiły tę sytuację wykorzystać, proponując bezrobotnym samo zatrudnienie. W pewnym sensie jest to także odpowiedź na brak możliwości na uzyskanie kredytów w bankach przez młodych przedsiębiorców. Urząd Pracy udziela dofinansowania na działalność gospodarczą, ale żeby je otrzymać, konieczne jest spełnienie odpowiednich kryteriów. W każdej sytuacji wygląda to z goła inaczej, jednakże wiele z nich bazuje na napisaniu dobrego biznes planu. Należy w nim wykazać, że pomysł, który posiada się na założenie działalności gospodarczej nie tylko zapewni utrzymanie się na rynku osoby samo zatrudnionej, ale będzie przynosił w przyszłości profity, a także nowe miejsca pracy. Urzędy Pracy w taki sposób chcą podnieść rentowność rynku pracy i zrzucić sobie z barków odpowiedzialność za wynajdywanie nowych przedsiębiorców zatrudniających bezrobotnych w konkretnym regionie kraju.