Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której komandytariusze to osoby fizyczne bądź prawne czy też grupy osób. Spółka z o. o. połączony ze sp. komandytową to taka spółka, w której komplementariusz zajmuje się prowadzeniem, zarządzaniem i reprezentowaniem spółki komandytowej. W momencie, w którym komplementariuszem jest sp. z o. o. to spółka komandytowa podpisuje się jako zarząd.Przejdźmy do zalet sp. z. o.o sp. k. (Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa). Po pierwsze, taka konstrukcja pozwala na wyraźne ograniczenie odpowiedzialności ponoszonej przez osoby fizyczne. Komandytariusz odpowida w określonej spółce komandytowej tylko i wyłącznie do wysokości sumy komandytowej. Ponadto, zadaniem komplementariusza jest to, że jest on zobowiązowany do spółki komandytowej całym swoim majątkiem, który jest do niego przypisany – majątkiem osobistym. Natomiast jeśli funkcję komplementariusza wykonuje spółka z o. o., majątek osób fizycznych nie jest w żadnych stopniu zagrożony.Myślę że w tym artykule dostatecznie wytłumaczone zostało zagadnie Sp. z o. o. sp. k..