Rodzaje zabezpieczeń kredytów bankowych – hipoteka

Rodzaje zabezpieczeń kredytów bankowych – hipoteka

Banki i inne instytucje udzielające kredytów są zobowiązane do zabezpieczenia ich na określonych warunkach. Jedną z najlepszych form zabezpieczeń dla kredytodawcy jest zabezpieczeni kredytu hipoteką. Jednak ten rodzaj zabezpieczenia Mozę być wykorzystany jedynie w tych przypadkach, gdy przyszły kredytobiorca posiada nieruchomości z księga wieczystą. Jeśli potrzebny nam jest kredyt na zakup mieszkania powinniśmy znaleźć takie, które ma ustanowiona księgę wieczystą, ponieważ w tan sposób najłatwiej otrzymamy pożyczkę bankową. Gdy potrzebujemy kredytu na inne cele ( jak na przykład cele związane z prowadzona działalnością gospodarczą) a posiadamy nieruchomości z księgą wieczystą możemy zaproponować bankowi lub innemu pożyczkobiorcy zabezpieczenie kredytu w postaci ustanowienia hipoteki. Nad takim zabezpieczeniem należy się jednak zastanowić, ponieważ nieruchomość obciążona hipoteka jest trudniejsza do zbycia niż nieruchomość nie posiadająca zadłużenia. Osobom posiadającym zdolność kredytową i mającym możliwość zaoferowania kredytodawcy zabezpieczenia w postaci hipoteki, najłatwiej jest otrzymać kredy bankowy. Kredyty poza bankowe stosują się do podobnych zasad jednak przepisy prawne nie blokują w tym sektorze kredytów dla osób z niższymi dochodami.