Leasing jako forma kredytowania

Leasing jako forma kredytowania

Leasing jako forma finansowania działalności i nie tylko, jest bardzo popularnym, patrząc na dynamikę tej formy kredytowania można śmiało stwierdzić ze nadal jest ona w fazie silnego rozwoju. W polskim systemie prawnym finansowanie przedsiębiorstwa jest regulowane przez Kodeks Cywilny, w którym są jasno określone warunki które trzeba spełnić w przypadku leasingu. Z definicji wynika, że leasing jest to umowa pomiędzy dwoma podmiotami, w której jedna ze stron tzn. finansujący inaczej leasingodawca przekazuje drugiej stronie czyli korzystającemu inaczej leasingobiorcy prawo do korzystania z określonej rzeczy w czasie określonym w umowie w zamian za ustalone raty leasingowe. Finansowanie leasingowe jest dogodną alternatywa dla kredytowania, te dwie formy finansowania mają wiele cech wspólnych do których należą między innymi, banki jako instytucje finansujące i wyspecjalizowane firmy leasingowe dzięki czemu przedsiębiorcy mają dostęp do dużej ilości informacji oraz mogą skorzystać z porad w celu zoptymalizowania swojego wyboru. Nie da się w sprecyzowany sposób określić która forma finansowania jest dogodniejsza dla przedsiębiorstw istnieją bowiem sytuacje w których kredyt jest korzystniejszym sposobem niż leasing i odwrotnie.