Kredyty na zakup działek

Kredyty na zakup działek

Banki niechętnie udzielają kredytów na zakup działek nie będących działkami budowlanymi. Oznacza to w praktyce, że nie możemy kupić każdego kawałka ziemi, który nam się spodoba, jeśli chcemy dokonać zakupu na kredyt. Działka, którą zamierzamy kupić powinna mieć nie tylko status działki budowlanej ale powinna również posiadać warunki zabudowy a także powinna być ujęta w planie zagospodarowania przestrzennego jako działka przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne. Jeśli więc podoba nam się jakiś kawałek ziemi powinniśmy przede wszystkim sprawdzić czy jest to działka budowlana. Właściciele działek rolnych niechętnie myślą o ich przekwalifikowaniu na budowlane. Często woleliby sprzedać działkę w takiej formie jak obecna. Sam proces przekwalifikowania ziemi rolnej na budowlaną może być i kłopotliwy i kosztowny. Dodać do tego należy i to, że według obowiązujących przepisów prawnych prawo pierwokupu działek rolnych ma Agencja Własności Rolnej a więc pierwszą umową notarialna pomiędzy posiadaczem działki a jej nabywca jest umowa warunkowa. Nic więc dziwnego, że banki niechętnie udzielają kredytów na działki rolne pod budownictwo. Większe szanse na kredyt pod zakup ziemi mają przedsiębiorcy zajmujący się rolnictwem. Kupując ziemie biorą kredyty inwestycyjne.