Kredyty dla rolników

Obecnie, w obliczu ostatnich zachowań pogodowych, rolnicy jak i właściciele jedynie małych gospodarstw na które spadły jakiekolwiek klęski żywiołowe, mają możliwość otrzymania na specjalnych warunkach niskooprocentowanego kredytu, który to przeznaczyć mogą na naprawy, remonty i odnawianie budynków po ekstremalnych wichurach czy burzach. Agencka Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wspiera kredytobiorców podczas spłacania zaciągniętych na te cele kredytów, dopłacając finansowo do odsetek, co daje rolnikom, mniej więcej dwuprocentową wartość realnych odsetek do spłaty. Warunkiem do otrzymania kredytu jest oczywiście wcześniejsze ubezpieczenie swojego gospodarstwa, które uległo zniszczeniu. Pomoc dla osób które nie posiadały ubezpieczenia jest zwykle o połowę niższa niż w każdym innym przypadku. Pomoc którą Agencja oferuje rolnikom możliwa jest na dwa sposoby, jeden z nich to linia kredytowa inwestycyjna, dzięki której mogą oni zakupić nowe maszyny i odbudować zniszczone budynki bądź je wyremontować, druga przeznaczana jest na uzupełnienia inwentarza, zakupy w sektorze paliwowym, nawozy bądź wszelkiego rodzaju ziarna i nasiona. W większości jednak rolnicy ubezpieczają swoje gospodarstwa, co pozwala im na uzyskanie każdego rodzaju pomocy.