Kredyt

Kredyt

Jest wiele rodzajów kredytów m.in. te najpopularniejsze kredyt bankowy, konsumencki, hipoteczny oraz inwestycyjny dla przedsiębiorców. Wielu z nas nie widzi różnicy między kredytem a pożyczką. Wielu też może się zdziwić, że różnica między pożyczką a kredytem jest taka, że pożyczka nie musi być oprocentowana, bo nie ma przynosić zysku bankowi. Aby dostać kredyt od banku to musimy podać cel na jaki go zaciągamy oraz być w stanie zapłacić odsetki od pożyczonych pieniędzy oraz prowizję. Kredyty ubezpieczają się od strat badając zdolność kredytową klientów. Niektórzy klienci nie czytają uważnie umowy kredytowej, która wiąże nas często na 30 lat. Warto więc zwrócić uwagę czy umowa kredytowa zawiera całkowity koszt kredytu łącznie ze zmiennym oprocentowanie, opłatami dodatkowymi, ilość rat oraz czy można wcześniej spłacić zobowiązania i jakie byłyby tego koszty. Czasami bank wymaga zabezpieczenia spłaty kredytu oraz ubezpiecza się od możliwości niespłacenia kredytu przez kredytobiorcę. Najczęściej stosowanymi formami zabezpieczenie kredytu jest poręczenie osoby trzeciej, że kredyt wraz z odsetkami będzie spłacony na czas, hipoteka w przypadku kredytów hipotecznych i budowlano-hipoteczny, który jest wpisywany do księgi wieczystej i jeżeli klient zalega spłaty to bank łatwiej przejmuje nieruchomość.