Kredyt mieszkaniowy

Kredyt mieszkaniowy

W ofercie większości banków możemy napotkać zobowiązania, dzięki którym możemy stać się właścicielami własnego domu jednorodzinnego lub też mieszkania. Są to tak zwane kredyty mieszkaniowe. Aby jednak uzyskać takowe zobowiązanie należy spełnić szereg wymagań. W związku z tym, że jest to zobowiązanie stosunkowo wysokie nie może być przyznawane tak po prostu. Zatem, na co banki zwracają uwagę przy rozpatrywaniu wniosków kredytowych o kredyty na mieszkanie? Przede wszystkim liczy się zdolność kredytowa. Pod uwagę brane są dochody, jakie są osiągane przez kredytobiorców. W przypadku, gdy o kredyt stara się małżeństwo pod uwagę brane są zarobki obojga małżonków. Oprócz tradycyjnych pensji, jako dochody coraz częściej są traktowane inne źródła pieniędzy. Dzięki takiemu podejściu wiele osób ma wyższą zdolność kredytową a co za tym idzie mogą one liczyć na wyższe kredyty. Oprócz możliwości finansowych brana jest również pod uwagę historia związana z wcześniejszą aktywnością na rynku kredytowym, czyli tak zwana historia kredytowa. Banki chcą mieć pewność, że osoba lub osoby, którym jest udzielany kredyt mieszkaniowy są kompetentne i mają zdrowe podejście do kredytów. Nie bez znaczenia w kontekście małżeństw jest posiadanie dzieci. Niestety im większa rodzina na utrzymaniu tym niższa zdolność kredytowa.