Kredyt bankowy

Kredyt bankowy udzielany jest przez wszystkie banki. Kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty określonej należności bankowi, który mu ten kredyt daje. Bank dając kredytobiorcy kredyt decyduje się na przekazanie mu określonej kwoty pieniężnej oraz na określony umową cel w określonym czasie. Bank od każdego przyznanego kredytu nalicza sobie odsetki oraz prowizje, które kredytobiorca zobowiązuje się umownie wykorzystać. Każda umowa kredytowa zawiera pewne standardowe informacje takie jak uprawnienia jakie ma bank, dokładną datę oraz miejsce, w którym została zawarta umowa, cel na który zostaną przekazane środki pozyskane z kredytu oraz czas spłaty kredytu przy uwzględnieniu określonych prowizji oraz odsetek. W umowie powinien znaleźć się również sposób w jaki kredyt został zabezpieczony przez możliwością niespłacania go przez kredytobiorcę. Kredyt bankowy jest więc normalnym kredytem, który uzyskują się od banku. Jest on brany na określonych w umowie warunkach, z określonym oprocentowaniem oraz prowizjami. Kredyt bankowy może dostać każda osoba fizyczna, która posiada zdolność kredytową. Zdolność kredytowa ma się wtedy, gdy bank określa daną osobę jako potencjalnie wypłacalną. Są to najczęściej osoby posiadające umowę o pracę.