Kredyt bankowy

Kredyt bankowy

Definicja kredytu bankowego jest zawarta w ustawie prawo bankowe. Z prawnego punktu widzenia kredyt bankowy to umowa pisemna między kredytobiorcą a kredytodawcą czyli bankiem. Bank ma za zadanie dostarczyć określoną w umowie kwotę pieniędzy a klient musi zwrócić tą kwotę powiększoną o prowizję i odsetki naliczone przez bank. W Polsce możliwość udzielania kredytów mają tylko banki, inne instytucje mogą udzielać jedynie pożyczek. Podział kredytów bankowych nie jest rozbudowany gdyż są to kredyty gospodarcze i dla osób fizycznych (najbardziej popularny kredyt konsumencki, mieszkaniowy i samochodowy). Natomiast kredyt gospodarczy może być obrotowy bądź inwestycyjny.
Uzyskanie kredytu nie jest jednak taką prostą sprawą gdyż trzeba mieć zdolność kredytową. Wniosek o udzielenie kredytu musi zawierać kwotę i cel na jaki mają być przeznaczone pieniądze, na jaki okres chcemy kredyt oraz dla banku bardzo ważne informacje czyli dane o innych kredytach oraz formy zabezpieczenia kredytu. Dopiero po złożeniu wniosku bank analizuje naszą zdolność kredytową i podejmuje decyzję czy takiego kredytu nam udzieli. Później załatwiane są już formalności typu podpisanie umowy, którą należy dokładnie przeczytać i bank może już zacząć przelewać pieniądze na konto klienta.