Jak się sprawdza zdolność kredytową

Jak się sprawdza zdolność kredytową

Zdolność kredytowa to podstawa do otrzymania kredytu. Niezależnie od tego o jaki rodzaj pożyczki się staramy będziemy musieli przejść procedurę badania naszej zdolności kredytowej. Prawo nakłada na banki obowiązek sprawdzenia czy osoby ubiegające się o kredyt będą miały możliwość dotrzymania zobowiązań finansowych. Dlatego właśnie zdolność kredytowa jest tu bardzo istotna. By dokonać jej oceny należy przedstawić bankowi zaświadczenia o osiąganych dochodach. Pracownicy pracujący na różnego typu umowy o pracę powinni dostarczyć zaświadczeni podpisane przez pracodawcę o wysokości osiąganych dochodów. Emeryci i renciści muszą przedstawić dokumenty uprawniające ich do otrzymania wyżej wymieniony świadczeń oraz zaświadczeni o ich wysokości. Najwięcej kłopotów z zaciąganiem kredytów maja osoby prowadzące działalność gospodarczą. W zależności od typu i wysokości zaciąganego kredytu muszą oni przedstawić ostatnie zeznanie podatkowe, zaświadczenie o nie zaleganiu ze składkami wobec Urzędu skarbowego i ZUS a także inne dokumenty jakich zażyczy sobie bank. Wśród nich należy wymienić: kopię ksiąg rachunkowych z ostatnie miesiące, kopie ewidencji środków trwałych, kopie umów stałych a czasem także kopie innych ewidencji.