Jak pomóc firmie odpowiednim kredytem

Jak pomóc firmie odpowiednim kredytem

Większość przedsiębiorców poszukujących kredytów, potrzebuje pożyczki na działalność bieżącą. System kredytów bankowych nie przewiduje tego typu pożyczek ponieważ przedsiębiorstwo dobrze zarządzane nie ma problemów z finansowaniem działalności bieżącej. Tak wygląda teoria a w praktyce przedstawia się to nieco inaczej. Przedsiębiorstwo może nie posiadać środków na działalność bieżącą z kilku przyczyn. Jedna z nich jest niewypłacalność kontrahentów. Banki nie udzielają kredytów na wspomaganie przedsiębiorców nie dających sobie rady z wierzytelnościami. W celu ochrony interesów właścicieli przedsiębiorstw przed kłopotami związanymi z niemożnością egzekucji należności stworzono na rynku szereg instytucji mogących wspomagać odzyskanie wierzytelności. Firmy windykacyjne kupują przeterminowane zobowiązania jednak wysokość proponowanych stawek jest tak niska, że wielu przedsiębiorców woli samodzielnie zmagać się z nierzetelnym kontrahentem. Kredyt na działalność bieżącą pomaga firmie przetrwać trudny okres. Najłatwiej i najszybciej otrzymać tego typu pożyczkę korzystając z instytucji poza bankowych. Nieco inny sposób działania takich firm powoduje, że raty kredytu można spłacać nawet z pewnym opóźnieniem, co w przypadku banków jest niedopuszczalne.