IRR Wewnętrzna stopa zwrotu

IRR Wewnętrzna stopa zwrotu

Wewnętrzna stopa zwrotu , w skrócie IRR (z ang. „Internal Rate of Return”) to jedno z najczęściej wykorzystywanych narzędzi w celu oceny efektywności projektów inwestycyjnych. Przyjmujemy, że IRR można wyznaczyć dwiema metodami, mianowicie stosujemy metodą matematyczną wykorzystującą odpowiedni wzór na obliczenie IRR lub graficzną, którą określa się poprzez konkretny i określony wykres graficzny.

Wewnętrzna stopa zwrotu to najwyższa stopa dyskontowa, która określa możliwość zwrotu poniesonych kosztów na realizację projektu inwestycyjnego. Z tego wynika, że projekt będzie opłacalny w momencie, w którym stopa graniczna ustalana przez inwestora (możliwie najniższa stopa rentowności) jest niższa od IRR.

Kiedy podejmujemy decyzję odnośnie projektu inwestycyjnego, powinniśmy skorzystać z narzędzia IRR. Tak jak wspominałem, jest to jedno z narzędzi więc nie jest bezkonkurencyjne i niesie ze sobą pewne ryzyka, np. nie zawsze przepływ pieniężny posiada malejące NPV w stosunku do wzrostu stopy dyskontowej. Jest to również metoda wyjątkowo pracochłonna. Stosowanie tego narzędzia zyskuje na popularności dzięki swojej jakości, komfortu stosowania oraz przejrzystości i prostoty.