Historie w Biurze Informacji Kredytowej

Historie w Biurze Informacji Kredytowej

W celu dbania o własne interesy, na wniosek wielu banków powstała pewna instytucja, która pozwala im je chronić. Biuro Informacji Kredytowej zbiera wszelkie informacje o klientach wielu banków, którym zostały udzielone kredyty. Każda osoba, która zaciąga pożyczkę, automatycznie trafia do bazy danych. Nie ma znaczenia, czy dany kredyt jest spłacany terminowo, czy też powstają pewne opóźnienia, wszelkie informacje na ten temat można odczytać w Biurze Informacji Kredytowej, niczego nie da się ukryć. Nie ma banku, który rozpatrując wniosek o przyznanie kredytu nie sprawdzi informacji z BIK. Nie ma banku, który udzieli kredytu bez BIK, takimi procederami zajmują się jedynie poza bankowe instytucje, których kredyty posiadają ogromnie wysokie oprocentowanie. Kiedy w BIK historia kredytowa jest zła lub nie korzystna, bank kredytu zwyczajnie nie udziela. Nie ma tutaj czegoś takiego, jak przymykanie oka na niektóre występki. Każdy bank chce być pewien, że odzyska swoje pieniądze i dużo na kredycie zarobi. W związku z tym zawiązały współpracę, aby się wzajemnie wspierać w udostępnianiu informacji o klientach. Aby nie było czegoś takiego, że jeden bank udziela, bo nie ma informacji o kliencie, a drugi nie.