FMEA

Jest to analiza rodzajów oraz skutków możliwych błędów. Skrót FMEA pochodzi z języka angielskiego i oznacza „Failure mode and effects analysis”. Metodę FMEA stosujemy w celu zapobiegania skutkom wynikającym przez wady na etapie projektowania oraz wytwarzania. Wdrażanie FMEA dzieli się na kilka niezmiennych etapów odbywających się w podanej kolejności. Rozpoczynami od identyfikacji elementów wyrobu oraz procesu, sporządzenie wykazów występowania wad, ich skutków, listy przycznych. Następnie przystępujemy do analizy potencjalnych wad i błędów, oceny ich ryzyka, zapolnowania działań zapobiegawczych i w końcu wdrożenia tych działań i analizy oraz badania ich skuteczności.Wynik zazwyczaj podawany jest w formie tabeli, w której podajemy operację, typ błędu, opis skutków, [SEV] uciążliwość dla klienta (w skali od 1 do 10), możliwe przyczyny, [OCC] częstotliwość występowania (w skali od 1 do 10), sposób zapobiegania oraz wykrywania, [DET] skuteczność wykrywania (w skali od 1 do 10), [RPN] wartość ryzyka – korzystamy ze wzoru RPN = SEV * OCC * DET.Metoda została pierwszy raz wykorzystana w USA (lata 60), a popularność zyskała po użyciu w NASA. Metoda analizy FMEA jest obecnie stosowana bardzo często, wygląda na stosunkowo prostą w obsłudze.