Co to jest kredyt walutowy?

Co to jest kredyt walutowy?

Kredyt walutowy jest jednym z rodzajów kredytu hipotecznego. Jak sama nazwa wskazuje, charakteryzuje się on tym, że jest udzielany w państwowej walucie, czyli w złotym polskim. Warto jednak podkreślić, iż w momencie podpisania umowy z bankiem na udzielenie tego kredytu jego wartość przelicza się na obcą walutę (na przykład. euro, dolar, funt) zgodnie z aktualnym kursem. Raty również nie są podane w walucie krajowej, ale w obcej. Jednak spłaty kredytu dokonujemy już w złotych polskich. Musimy najpierw przeliczyć, jaki jest stosunek waluty krajowej do obcej w danym dniu, w którym musimy uiścić ratę. Najbardziej atrakcyjnym kredytem walutowym jest ten spłacany z uwzględnieniem tzw. fixingu, czyli kursu średniego. Jest on najkorzystniejszy, ponieważ nie ma w nim różnicy w wartości waluty krajowej i waluty obcej. Niemniej jednak, w większości przypadków kredytu walutowe udzielane są w taki sposób, że sumę kredytową dzielimy przez kurs kupna banku, który kredytu nam udzielił. Spłaty natomiast dokonujemy w ten sposób, iż mnożymy ratę przez kurs sprzedaży. Cechą charakterystyczną takiego systemu jest to, że gdy zaciągamy kredyt, posiadamy większą sumę do spłacenia, ze względu na różnicę kursów walutowych.