Co to jest kredyt konsumencki?

Co to jest kredyt konsumencki?

W skład kredytu konsumenckiego wchodzą: pożyczka, kredyt dotyczący przepisów prawa bankowego, odroczenie momentu wypłacenia danej kwoty podmiotowi. Niezbędnym warunkiem owego kredytu jest to, iż kwota nie może przekraczać osiemdziesięciu tysięcy złotych polskich, a spłacić ją musimy w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące. Nie jest ważne, jakiego typu kredytu dotyczy umowa konsumencka. Punktem obligatoryjnym zaciąganie kredytu konsumenckiego jest sporządzenie umowy na piśmie. Egzemplarz takiej umowy zobowiązany jest podmiotowi dostarczyć kredytodawca. Co powinno znaleźć się w takiej umowie? Oczywiście dane osobowe kredytobiorcy i kredytodawcy, suma, na jaką zaciągany jest kredyt, sposób i okres, w którym należy spłacić wszelkie raty, oprocentowanie i ewentualne warunki jego zmiany. Co więcej, kredytobiorca musi zostać poinformowany o sposobach zabezpieczenia kredytu i powiązanych z tym opłat, o pozostałych finansowych kosztach i możliwości o przedterminowej spłacie kredytu. W niektórych przypadkach umowa powinna zwierać także opis usługi bądź rzeczy i cenę jej nabycia. Osoba fizyczna, której udzielana jest pożyczka, ma bezwzględne prawo do spłaty kredytu konsumenckiego przed upływem terminu określonego w umowie. W tym wypadku kredytodawca nie może pod żadnym pozorem żądać żadnej prowizji.