Co to jest kredyt konsorcjalny?

Co to jest kredyt konsorcjalny?

Jednym z popularnych rodzajów kredytów jest kredy konsorcjalny. Charakteryzuje się on tym, iż udzielany jest co najmniej przez dwa banki jednej osobie. Takie grupy banków mogą udzielać różnych kredytów, najczęściej jednak są to kredyty inwestycyjne, które brane są wtedy, gdy chcemy zakupić firmę bądź refinansować nasze zadłużenie. Istnieją dwa rodzaje kredytów konsorcjalnych: nieodnawialne i odnawialne. Natomiast udzielenie kredytu konsorcjalnego może odbywać się na dwa sposoby. Jednym z nich jest tryb scentralizowany. Charakteryzuje się on tym, iż osoba zaciągająca kredyt ustala z bankiem podstawowe sprawy, takie jak wysokość kredytu czy wysokość odsetek, a bank z kolei zajmuje się czynnościami prowadzącymi do udzielenia kredytu podmiotowi. Bank ten jest tzw. bankiem prowadzącym i jego zadaniem jest kontakt z kredytobiorcą. Gdy takowy kredyt zostanie przyznany, rozkłada się go na poszczególne banki, które weszły w skład konsorcjum. Spłaty rat dokonujemy bezpośrednio na rachunek banku, który reprezentuje całe konsorcjum. Drugim sposobem udzielenia kredytu konsorcjalnego jest tryb zdecentralizowany kredytowania. Charakteryzuje się on brakiem banku prowadzącego. Każdy bank wchodzący w skład konsorcjum udziela oddzielnie kredytu podmiotowi.