Co to jest kredyt inwestycyjny?

Co to jest kredyt inwestycyjny?

Jednym z rodzajów kredytów bankowych jest kredyt inwestycyjny. Zaciągany on jest w przypadku, gdy chcemy sfinansować te przedsięwzięcia, które związane są z powiększeniem wartości majątku trwałego. Możemy zatem przeznaczyć pieniądze z tego kredytu na zakup samochodu, jakiegoś urządzenia czy innego sprzętu, bądź zmodernizowanie czy rozbudowanie nieruchomości związane z działalnością gospodarczą. Inną możliwością jest kupno papierów wartościowych, akcji lub udziałów. Jakie warunki musimy spełnić, żeby móc otrzymać kredyt inwestycyjny? Musimy udowodnić, że cel, na który planujemy przeznaczyć pieniądze z kredytu, jest słuszny i opłacalny. Trzeba udokumentować przewidywane zyski , ale także i straty. Należy przedstawić kosztorys i plan działania. Bank udzielający nam kredytu inwestycyjnego musi być pewny, że może nam zaufać i kwota pieniędzy, którą nam udostępnia, nie pójdzie na marne i będziemy mogli w przyszłości bezproblemowo i szybko spłacić dług. Istnieją trzy rodzaje kredytów inwestycyjnych. Pierwszym z nich jest kredyt na wyposażenie, drugim – kredyt na restrukturyzację, a trzecim – kredyty na kupno lub budowę nieruchomości gospodarczych. Kredyt inwestycyjny może być udzielony bez uzgadniania konkretnych terminów spłaty rat.