Co to jest kredyt hipoteczny?

Co to jest kredyt hipoteczny?

Można wyróżnić kilka, a może nawet kilkanaście rodzajów kredytów. Jednym z nich jest kredyt hipoteczny. To długoterminowy kredyt bankowy, który udzielany jest z zabezpieczeniem w postaci hipoteki. W najczęstszych przypadkach możemy go zaciągnąć na budowę bądź zakup nieruchomości. Pieniądze, które dostaniemy od banku, przekazujemy na kupno domu, mieszkania własnościowego albo spółdzielczego lub niekiedy innej nieruchomości. Jak dochodzi do udzielenia takiego kredytu hipotecznego? Otóż bank przelewa daną kwotę na konto sprzedającego. Warunkiem takiego kredytu jest umowa kupna-sprzedaży, to na jej podstawie kredyt zostaje nam udzielony. Jednym z rodzajów kredytu hipotecznego jest kredyt hipoteczno-budowlany. Charakteryzuje się on tym, iż pieniądze , które uzyskujemy od banku, służą do budowy domu przez osobę fizyczną bądź spółdzielnię. Dopóki nie dostaniemy pozwolenia na zamieszkanie w danej nieruchomości, zobowiązani jesteśmy do płacenia tylko odsetek bez kapitału. Natomiast w momencie składania wniosku o udzielenie kredytu, zobligowani jesteśmy do przedstawienia kosztorysu, aby możliwe było późniejsze rozliczenie kosztów na podstawie rachunków i faktur. Innym rodzajem kredytu hipotecznego jest pożyczka hipoteczna, której charakterystyczną cechą jest to, że pieniądze, które otrzymujemy od banku, możemy wykorzystać na inny cel, który nie musi wiązać się z kupnem mieszkania czy budową domu.