Co to jest BIK i czy należy się go obawiać

Co to jest BIK i czy należy się go obawiać

Jeśli chcemy zaciągnąć kredyt bakowy, przyszły kredytodawca sprawdza nie tylko naszą zdolność kredytową ale także historię naszych zobowiązań jaką przetwarza Biuro Informacji Kredytowej. Na podstawie artykułu 105 prawa bankowego Biuro Informacji Kredytowej przetwarza dane o naszych zobowiązaniach. Jeśli nie zaciągaliśmy nigdy kredytów bank może nam odmówić pożyczki ze względu na brak informacji o nas w Biurze Informacji Kredytowej. Jesteśmy w tej sytuacji traktowani jako osoby szczególnego ryzyka. Informacje o naszych zobowiązaniach kredytowych są przetwarzane przez Biuro informacji Kredytowej przez cały okres kredytowania aż do momentu spłaty ostatniej raty. Możemy wyrazić pisemna zgodę na ty, by nasza historia była widoczna również po zakończeniu spłacania kredytów. Jeśli nie skonaliśmy spłaty kredytu w terminie a opróżnienie wyniosło więcej niż sześćdziesiąt dni bank powinien nam przesłać pismo z informacją, że nasze dane będą przechowywane przez okres pięciu lat ze względu na nieterminową spłatę kredytu. Biuro Informacji Kredytowej jest podstawowym informatorem dla banków, z którego korzystają przed udzieleniem jakichkolwiek kredytów. Obecnie jednostką współpracującą z Biurem Informacji Kredytowej jest Biuro Informacji Gospodarczej.