Analiza kredytowa

Badając zdolność kredytową danego klienta każdy bank przeprowadza analizę kredytową. W zależności od tego z usług jakiego banku korzystamy możemy zostać poddani innej analizie. Najczęściej stosowane jej rodzaje to kredytowa analiza ilościowa, kredytowa analiza jakościowa oraz kredytowa analiza punktowa. Ta pierwsza dokonywana jest na podstawie uzyskiwanych przez potencjalnego kredytobiorcę dochodów. Brana pod uwagę jest nie tylko ich wysokość, ale również stabilność. Aby przeprowadzić taką analizę bank potrzebuje przede wszystkim naszej umowy o pracę, niezależnie od tego czy jest to umowa o dzieło czy zlecenie. Z kolei kredytowa analiza jakościowa polega na poznaniu cech danego kredytobiorcy. Według banku bowiem cechy jakościowe mają bardzo duży wpływ na to, czy dana osoba jest wiarygodna i czy będzie w stanie spłacić kredyt w terminie. Na cechy jakościowe składają się cechy osobowe, takie jak wiek, stan cywilny czy liczba dzieci oraz wykonywany zawód. Oprócz tego sprawdzana jest też historia współpracy klienta z bankiem, czyli np. to od kiedy posiada tam konto i jak mu wcześniej szło ze spłatą zobowiązań. W przypadku kredytowej analizy punktowej pod uwagę brane są zarówno cechy jakościowe jak i ilościowe kredytobiorcy i na tej podstawie otrzymuje on punkty. Jeżeli uzbiera ich wystarczającą ilość, wówczas otrzymuje kredyt.